نوع – مهربان امام حسین علیه السلام امام علی علیه السلام

نوع – مهربان: امام حسین علیه السلام امام علی علیه السلام امام حسن مجتبی روز عاشورا عاشورا ولادت حضرت علی اکبر امام حسین فرزندان امام حسین

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی ما به تدبیر رأی دادیم

«رجز شیوه نظامیان و فرماندهان هست. گفت‌وگو یا دیپلماسی نیز وظیفه مدیران اجرائی کشور است… کسانی که به این دولت رأی دادند، به کلید صلح و توسعه و تدبیر رأی دادند

ما به تدبیر رأی دادیم

ما به تدبیر رأی دادیم

عبارات مهم : ارسال

«رجز شیوه نظامیان و فرماندهان هست. گفت وگو یا دیپلماسی نیز وظیفه مدیران اجرائی کشور است… کسانی که به این دولت رأی دادند، به کلید صلح و توسعه و تدبیر رأی دادند.»

فریدون مجلسی، تحلیلگر روابط بین الملل، در روزنامه شرق نوشت: «خدایش بیامرزد مرحوم نبوی را؛ نیم قرن پیش ناظم دانشکده حقوق بود. فرزند خود را جهت تحصیل دانشگاهی به خارج فرستاده بود و فرزند بدون توجه به محدودیت بودجه همواره تقاضای ارسال پول داشت. گویا مرحوم نبوی باخبر می شود که فرزند چنان که باید و شاید به وظیفه مهم خود، یعنی درس خواندن عمل نمی کند؛ بنابراین در نامه ای ارسال هرگونه وجهی را به ارسال کارنامه قبولی دانشگاه و انجام وظیفه درس خواندن منوط می کند. فرزند پاسخ «دندان شکنی» می دهد. مرحوم نبوی که برآشفته می شود، به عنوان درد دل، با آن لهجه شیرین کرمانی، بخش «استدلالی» نامه فرزند را با ابراز شگفتی جهت بعضی از دانشجویان می خواند که از تأکید پدر در ارسال گزارش تحصیلی گله کرده و نوشته بود: «… از آن پدر بزرگوار انتظار می رود به خوبی بدانند که پدر وظیفه ای دارد و فرزند وظیفه ای. اگر فرزند به وظیفه اش عمل نکرد، علت نمی شود که پدر هم به وظیفه اش عمل نکند» و تقاضای پول کرده بود!

نمی خواهم رابطه آمریکا و کشور عزیزمان ایران را با رابطه پدر و پسر مقایسه کنم. ۴۰ سال است ماراتن کشمکش میان دو کشور ادامه دارد؛ ماراتنی که روزی هماوردانش جوان بودند و اکنون بسیاری از آنان در دوران فرابازنشستگی هستند ولی کشمکش شدیدتر هم شده است هست. منطق فرزند نبوی در هر دو طرف دیده می شود. کشور عزیزمان ایران با ۵+۱ توافقی امضا کرد و آن را با قطع نامه تعلیق تحریم ها در شورای امنیت دو قبضه کرد. متقابلا تعهداتی هم بر عهده گرفت و به گواهی آژانس بین المللی انرژی اتمی به آن تعهدات عمل شده است هست. هنگامی که مسئولان کشور عزیزمان ایران می گویند: «ما به تعهدات خودمان عمل کرده ایم، شما آیا به تعهداتان عمل نمی کنید؟» طرف آمریکایی می گوید: «شما وظیفه ای دارید و ما هم وظیفه ای داریم. اگر ما به وظیفه خودمان عمل نکنیم، علت نمی شود که شما هم به وظیفه خودتان عمل نکنید!» روزگاری در ایران، کارکنان سفارت آمریکا گروگان گرفته شدند، خسارات آن هم پرداخت شد. شنبه، پنجم مرداد ۹۷، در صفحه آخر «شرق» یادداشتی به قلم آقای بهمن کشاورز با عنوان «پافنگ»، یعنی توصیه هوشمندانه به حفظ آرامش و خروج از اوضاع تهدیدآمیز، با طنزی شیوا و قلمی فاخر و سزاوار تحسین و در شأن وکیل الوکلا، نوشته شده است بود که در آن اشاره شده است بود چگونه دعوایی بزرگ از بگومگویی راحت شروع می شود .

ما به تدبیر رأی دادیم

و اظهار نگرانی کرده بودند که با حرف های متقابلی که این روزها شاهد آن بوده ایم، چگونه ممکن است دعوای طرفین از شیوه سنتی «تو آن طرف جوب؛ من این طرف جوب؛ فحش بده، فحش بسون»، خارج شود و اوج بگیرد. نظامیان حق و بلکه وظیفه دارند قدرت و توانمندی های خودشان را به رخ بکشند؛ معنی مانُور یا رزمایش هایی که برگزار می شود نیز همین هست. می گویند در جنگ چالدران میان کشور عزیزمان ایران و عثمانی، شاه اسماعیل جوان و دلیر که در کنار عشایر شیعه گریزان از شیعه کشی از آناتولی و شام بار آمده و زیاد به ترکی سخن می گفت و فرماندهی سپاه ۴۰ هزار نفری مجهز به شمشیر و تیر وکمان را بر عهده داشت، در جنگ با سلطان سلیم اول، به ترکی رجز می خواند و سلطان روم (عثمانی و به عبارتی توران) به زبان رسمی و درباری اش، یعنی فارسی، در جایگاه فرمانده سپاه صدهزار نفری مجهز به توپ و تفنگ آتشین، در پاسخ گفته بود: «چو فردا برآید بلند آفتاب/ من و گُرز و میدان و افراسیاب». در آن جنگ که رنگ مذهبی شیعه-سنی داشت، با وجود رشادت شاه اسماعیل، دیار بکر و ملحقاتش که زمانی در قلمرو جد شاه اسماعیل، یعنی اوزون حسن بایندور آق قیونلو بود، از دست رفت که با گذشت پنج قرن هنوز به هضم نرسیده است.

به هر حال رجز شیوه نظامیان و فرماندهان هست. گفت وگو یا دیپلماسی نیز وظیفه مدیران اجرائی کشور هست. در شرایط مذاکره و عقلانیت است که می توان امتیازی داد و گرفت و حضور متعارف در عرصه بین المللی را تقویت کرد. می توان با حضور اقتصادی و در قالب همکاری صنعتی با همسایگانی مانند سوریه، ترکیه و عراق و لبنان از بازار بزرگ و ثروتمندی بهره مند شد و بهره رساند تا ثبات و صلح و رفاه جهت همگان باشد. کسانی که به این دولت رأی دادند، به کلید صلح و توسعه و تدبیر رأی دادند.»

«رجز شیوه نظامیان و فرماندهان هست. گفت‌وگو یا دیپلماسی نیز وظیفه مدیران اجرائی کشور است… کسانی که به این دولت رأی دادند، به کلید صلح و توسعه و تدبیر رأی دادند

واژه های کلیدی: ارسال | ایران | فرزند | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz